Quảng Ngãi lúng túng khi lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP

(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong năm 2017, Tỉnh tổ chức triển khai lựa chọn nhà đầu tư 2 dự án PPP (hình thức hợp đồng BT) nhưng mới chỉ xong đến bước phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư. 
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Quá trình tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, bên mời thầu, cơ quan nhà nước có thẩm quyền còn gặp nhiều lúng túng, dẫn đến kéo dài thời gian.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, việc xây dựng tiêu chí đánh giá theo phương pháp lợi ích xã hội, lợi ích nhà nước cho các dự án BT là khó xác định. Nguyên nhân là hệ thống văn bản pháp luật về đầu tư PPP còn nằm rải rác, chưa đầy đủ và còn mâu thuẫn với một số văn bản pháp luật khác. Bên cạnh đó, chủ trương chung kêu gọi đầu tư ngoài ngân sách nhưng ý kiến trái chiều vẫn còn nhiều.

Khánh Ngọc