Quảng Ngãi kiến nghị được cho vay lại 50% vốn vay ODA

(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có kiến nghị đối với các bộ ngành liên quan về tỷ lệ vay lại vốn ODA, vay ưu đãi của Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ tuyến y tế cơ sở.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, địa phương này kiến nghị được vay lại với tỷ lệ 50% vốn vay của Dự án thay vì 70% như quy định tại Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ. Mục đích của việc kiến nghị này là để phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng cân đối ngân sách của Tỉnh.

Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi được giao làm chủ đầu tư dự án thành phần và làm đầu mối hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi cấp tỉnh và các thủ tục đầu tư các dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp sửa chữa cơ sở vật chất và cung cấp trang thiết bị y tế cho các trạm y tế xã, trung tâm y tế huyện đã đăng ký trong Dự án.

Về tiến độ, UBND Tỉnh cam kết, trước ngày 28/2/2019, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần cấp tỉnh sẽ được phê duyệt và gửi Bộ Y tế.

Minh Thông