Quảng Ngãi: Hơn 1.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới trong nửa cuối năm

(BĐT) - Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 6 tháng đầu năm 2018, số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 41/164 xã, tương ứng với tỷ lệ 25%, đạt thấp so với bình quân chung của cả nước (34%).
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Nửa đầu năm 2018, Quảng Ngãi huy động được 1.754 tỷ đồng để thực hiện Chương trình, trong đó, vốn trung ương là 203 tỷ đồng; vốn địa phương là 452,607 tỷ đồng; vốn lồng ghép là 308,015 tỷ đồng; vốn tín dụng là 681,113 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp là 7,97 tỷ đồng và đóng góp của người dân là 102,238 tỷ đồng.

6 tháng cuối năm, Tỉnh cần hơn 1.067 tỷ đồng để thực hiện Chương trình. Trong đó, ngân sách huyện, xã là 118,615 tỷ đồng; vốn lồng ghép các chương trình, dự án là 302,097 tỷ đồng; vốn tín dụng là 549,28 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp là 53,776 tỷ đồng và đóng góp của người dân là 43,413 tỷ đồng.

Tỉnh cũng vừa đề xuất Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét trình Thủ tướng cho phép được tiếp tục vay khoản tín dụng phát triển hàng năm khoảng 100 tỷ đồng để phát triển giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương thủy lợi.     

Ngọc Minh