Quảng Ngãi dự kiến thành lập Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư

(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa giao Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện Dự thảo Đề án thành lập Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.
Một góc trung tâm thành phố Quảng Ngãi nhìn từ trên cao. Ảnh Internet
Một góc trung tâm thành phố Quảng Ngãi nhìn từ trên cao. Ảnh Internet

Những năm qua, việc thu hút các dự án đầu tư vào Quảng Ngãi được đánh giá  còn chậm và thiếu bền vững. Nguyên nhân là do thủ tục hành chính chưa thông thoáng, còn gây khó khăn, phiền hà cho nhà đầu tư. Bên cạnh đó, công tác bồi thường, GPMB còn chậm, giá cho thuê đất vẫn cao so với nhiều địa phương...

Để đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, nhiệm vụ ưu tiên lúc này là phải tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến đầu tư hiện có của Tỉnh trên cơ sở sắp xếp lại các trung tâm, đơn vị trực thuộc Sở KH&ĐT, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ngãi dự kiến thành lập sẽ có nhiệm vụ tham mưu cho UBND Tỉnh các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư; tư vấn hỗ trợ nhà đầu tư...

Bích Khánh