Quảng Ngãi đầu tư gần 170 tỷ đồng sửa chữa đập

(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn 1) thuộc Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8). 
Hồ chứa nước Liệt Sơn, nằm trong số các dự án đấu thầu rộng rãi trong quý 4,2018. Ảnh Internet
Hồ chứa nước Liệt Sơn, nằm trong số các dự án đấu thầu rộng rãi trong quý 4,2018. Ảnh Internet

Đây là dự án có tổng mức đầu tư gần 170 tỷ đồng, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Dự án gồm 12 gói thầu, trong đó có 7 gói thầu được đấu thầu rộng rãi trong nước và 5 gói thầu được chỉ định thầu. Trong quý IV/2018, Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi đối với một số gói thầu lớn như: Gói thầu số 6 (C1-QN-GD1-W1): Sửa chữa và nâng cao an toàn 04 hồ chứa nước (Gồm 02 lô: Lô 1: Gò Lang, Hóc Bứa; Lô 2: Liên Trì, Hố Đá); Gói thầu số 7 (C1-QN-GD1-W2): Sửa chữa và nâng cao an toàn 02 hồ chứa nước Liệt Sơn và Cây Khế; Gói thầu số 8 (C1-QN-GD1-W3): Sửa chữa và nâng cao an toàn 04 hồ chứa nước (Gồm 02 lô: Lô 01: Hóc Khế, Hố Hiểu; Lô 02: An Phong, Hóc Cơ).

Tuấn Dũng