Quảng Ngãi: Chấp thuận thành lập Trường Cao đẳng Mekong

(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa chấp thuận đề nghị của Công ty TNHH Trí tuệ Đất Việt về việc lập hồ sơ thành lập Trường Cao đẳng Mekong tại Quảng Ngãi thay thế chủ trương thành lập Trường Trung cấp Mekong đã được phê duyệt trước đó.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, mục đích của sự điều chỉnh này là nhằm đào tạo ngành nghề đa dạng, phong phú, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu lao động trên địa bàn tỉnh này và khu vực. Các cơ quan chức năng có liên quan được giao tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục theo quy định.

Lê Xuân