Quảng Ngãi cam kết cho nhà đầu tư thuê đất với mức giá thấp

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào Quảng Ngãi năm 2016 tổ chức ngày 10/8, UBND tỉnh Quảng Ngãi trao Giấy chứng nhận đầu tư cho 5 dự án đầu tư vào tỉnh này với tổng vốn đầu tư khoảng 4.500 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cam kết, để thu hút đầu tư vào Tỉnh nhiều hơn nữa trong thời gian tới, Tỉnh sẽ cho nhà đầu tư thuê đất với mức giá thấp nhất theo khung giá của Chính phủ; hỗ trợ khoảng 20% chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với những dự án khuyến khích đầu tư. Đặc biệt, sẽ miễn tiền thuê đất đối với những dự án thuộc các lĩnh vực xã hội hóa như giáo dục, y tế, văn hóa thể thao, môi trường.            

Trung Hiếu