Quảng Ngãi: Báo cáo kết quả rà soát kế hoạch vốn TPCP năm 2015

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về việc kéo dài thời gian giải ngân kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) năm 2012, 2013, 2014 và rà soát kế hoạch vốn TPCP năm 2015 bố trí chưa đúng quy định theo yêu cầu của Bộ tại Công văn số 9876/BKHĐT-TH ngày 31/12/2014.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về việc kéo dài thời gian giải ngân kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) năm 2012, 2013, 2014 và rà soát kế hoạch vốn TPCP năm 2015 bố trí chưa đúng quy định theo yêu cầu của Bộ tại Công văn số 9876/BKHĐT-TH ngày 31/12/2014.

 

Về thời gian thanh toán kế hoạch vốn TPCP năm 2012, 2013, 2014, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tổng kế hoạch vốn TPCP Trung ương giao cho Tỉnh trong 3 năm trên là 608,524 tỷ đồng (số liệu vốn sau khi điều chỉnh giai đoạn), giải ngân đến thời điểm cuối năm 2015 đạt 535,11 tỷ đồng. Trong đó, vốn TPCP giao theo kế hoạch giai đoạn 2012 - 2015 cho các ngành giao thông, thủy lợi, y tế và kiên cố hóa trường lớp học là 507,524 tỷ đồng, giải ngân được 469,334 tỷ đồng. Vốn TPCP Trung ương bổ sung để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới là 101 tỷ đồng (được giao kế hoạch năm 2014), giải ngân được 65,776 tỷ đồng. Như vậy, qua rà soát, nhu cầu giải ngân số vốn TPCP của các dự án thuộc kế hoạch các năm 2012, 2013, 2014 còn lại kéo dài sang năm 2015 là 42,643 tỷ đồng và số vốn TPCP còn lại không có nhu cầu sử dụng là 30,423 tỷ đồng. Đối với số vốn TPCP thuộc các năm 2012, 2013, 2014 không có nhu cầu sử dụng, UBND tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Trung ương cho chuyển số vốn 30,423 tỷ đồng này qua dự án di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong.

 

Báo cáo về danh mục và giải ngân các dự án ứng trước kế hoạch vốn TPCP chưa bố trí nguồn thu hồi, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Tỉnh hiện có dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn 1, được Thủ tướng Chính phủ cho phép ứng trước kế hoạch vốn TPCP năm 2015, với số vốn 200 tỷ đồng là chưa bố trí nguồn thu hồi.

 

Đối với việc rà soát kế hoạch vốn TPCP năm 2015 bố trí chưa đúng quy định (theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư), UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vốn TPCP đối ứng các dự án ODA của Quảng Ngãi là 9 tỷ đồng và Tỉnh đã thực hiện đăng ký danh mục theo hướng dẫn của Trung ương. Tuy vậy, đến nay mới có 3 dự án được bố trí vốn đối ứng 2,5 tỷ đồng là: dự án Cầu Trung Mỹ, dự án đường La Hà đi Nghĩa Thuận và dự án Trường Cao đẳng Nghề Việt Nam - Hàn Quốc; còn 5 dự án ODA còn lại chưa được bố trí vốn.

 

Đối với 5 dự án chưa được bố trí vốn đối ứng này, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, các dự án này đều đã được thẩm định vốn và có nhu cầu sử dụng vốn TPCP. Tuy nhiên, vốn TPCP đối ứng cho các dự án ODA thấp, cho nên, sau khi rà soát, UBND Tỉnh đăng ký vốn đối ứng các dự án ODA sử dụng vốn từ nguồn TPCP là 6,5 tỷ đồng cho 3 dự án, bao gồm: dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên - tỉnh Quảng Ngãi, dự án Quản lý thiên tai (WB5) và dự án Đường Tân Hòa - Trũng Kè II - Trũng Kè I. 

Trần Nam

 

ngocthanh