Quảng Nam: Phê duyệt triển khai Dự án Trường Sơn Xanh

(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt Dự án Trường Sơn Xanh, sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Hoa Kỳ. 

Dự án được triển khai trong 5 năm tại các huyện Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Nông Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My và Núi Thành. Tổng nguồn vốn đầu tư của Dự án là hơn 300 tỷ đồng.

Mục tiêu của Dự án nhằm thúc đẩy chuyển đổi áp dụng các phương thức sử dụng đất tiên tiến để ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải và tăng khả năng phục hồi nhằm bảo vệ con người, cảnh quan rừng và đa dạng sinh học, đồng thời hỗ trợ phát triển kinh tế Tỉnh.           

Hải Bình