Quảng Nam: Phê duyệt Dự án xây cầu Tam Tiến 220 tỷ đồng

(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng công trình cầu Tam Tiến và đường dẫn, huyện Núi Thành.
Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Tam Tiến và đường dẫn thay thế cây cầu cũ tại địa phận huyện Núi Thành. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Tam Tiến và đường dẫn thay thế cây cầu cũ tại địa phận huyện Núi Thành. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Tam Tiến và đường dẫn, với tổng chiều dài 4,18 km tại địa phận huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Dự án sử dụng diện tích đất khoảng 6 ha.

Tổng mức đầu tư Dự án dự kiến là 220 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 158,6 tỷ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 33 tỷ đồng và các chi phí khác. Dự án sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh là 187 tỷ đồng, ngân sách huyện Núi Thành sẽ bố trí phần còn lại để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2018 đến 2022.

 

Trần Kiên