Quảng Nam kêu gọi đầu tư cấp nước sạch

(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Danh mục 13 công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn Tỉnh để kêu gọi đầu tư trong năm 2017. 

Đáng chú ý, trong Danh mục có nhiều công trình xây dựng nhà máy nước quy mô như: Nhà máy Nước Quế Sơn, công suất 5.000m3/ngày đêm, tổng mức đầu tư 65 tỷ đồng; Nhà máy Nước khu trung tâm huyện Bắc Trà My, công suất 3.000m3/ngày đêm, tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng.

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tổng mức đầu tư của 13 công trình nước sạch lên tới hơn 325 tỷ đồng.   

Trần Kiên