Quảng Nam đầu tư dự án lò đốt rác theo hình thức BLT

(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt Dề xuất Dự án Lò đốt rác thải sinh hoạt xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc theo hình thức PPP. 

Tổng vốn đầu tư Dự án là 63,1 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh tham gia 27,8 tỷ đồng, nguồn vốn của nhà đầu tư là 35,3 tỷ đồng. Đối với phần vốn của nhà đầu tư thì 30% là vốn chủ sở hữu, 70% là vốn huy động.

Loại hợp đồng áp dụng cho Dự án là BLT (xây dựng - thuê dịch vụ - chuyển giao), đơn giá xử lý rác tối đa 284 nghìn đồng/tấn. Thời gian thực hiện Dự án là năm 2018 - 2019 và thời gian vận hành là 15 năm sau khi nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

                

Việt Thắng