Quảng Nam đầu tư Dự án Đường tránh phía Tây Ái Nghĩa 100 tỷ đồng

(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định phê duyệt đầu tư  Dự án Đường tránh phía Tây Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc. Theo đó, UBND huyện Đại Lộc được giao làm chủ đầu tư Dự án. Mục tiêu của Dự án là hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, sắp xếp dân cư trong khu vực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn địa phương.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tuyến đường có chiều dài 1,898 km, điểm đầu tuyến giao với đường ĐT609B (Km4+500) - ngã ba Hòa Đông, điểm cuối tuyến giao tuyến ĐT609 (Km16+633,55), diện tích sử dụng đất khoảng 5 ha.

Tổng mức đầu tư của Dự án là 100 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng 56,681 tỷ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng 32,461 tỷ đồng và các chi phí khác. Dự án sử dụng nguồn vốn 70 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, phần còn lại do ngân sách huyện Đại Lộc bố trí.

 

Thu Giang