Quảng Nam chuẩn bị lựa chọn nhà thầu nâng cấp tuyến đường ĐT.607

(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với hạng mục xây dựng công trình thuộc Dự án Nâng cấp và mở rộng tuyến đường ĐT.607, lý trình Km18+00-Km22+398. Thời gian thực hiện từ quý I - quý IV/2019.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Theo đó, hạng mục xây dựng công trình của Dự án gồm 11 gói thầu với tổng giá trị các gói thầu là 140,1 tỷ đồng. Các gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách của Tỉnh, được đấu thầu rộng rãi theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Trong đó, có giá trị lớn nhất là Gói thầu Thi công xây dựng công trình, với giá dự toán 133,534 tỷ đồng sẽ được tổ chức lựa chọn nhà thầu vào quý II/2019.      

Trần Kiên