Quảng Nam: 40 tỷ đồng sửa chữa hoàn trả tuyến Đường tỉnh 609 (cũ)

(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa thống nhất chủ trương đầu tư Dự án Sửa chữa hoàn trả đoạn Km0 - Km1+700 tuyến đường ĐT.609 (cũ) tại phường Vĩnh Điện và phường Điện An, thị xã Điện Bàn.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đoạn đường có chiều dài khoảng 1,7 km, với quy mô đường cấp III đồng bằng theo tiêu chuẩn TCVN 4054:2005. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 40 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ hơn 37,2 tỷ đồng để thực hiện đầu tư dự án và 70% chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng; còn lại là ngân sách thị xã Điện Bàn bố trí vốn để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thời gian thực hiện từ năm 2019 - 2021.

 

Tùng Lâm