Quảng Bình sắp xây mới Bến xe trung tâm TP. Đồng Hới

(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Bình đang mời gọi nhà đầu tư đối với Dự án Đầu tư xây dựng Bến xe trung tâm TP. Đồng Hới. Dự án được triển khai tại phường Phú Hải, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 

Tổng chi phí thực hiện Dự án là 49,5 tỷ đồng. Diện tích sử dụng đất là 3,07 ha. Theo kế hoạch, thời gian mời sơ tuyển bắt đầu từ 7h30 ngày 8/2/2018 đến 8h30 ngày 19/3/2018.

Dự án nhằm đầu tư xây dựng mới Bến xe Trung tâm TP. Đồng Hới đạt tiêu chuẩn bến xe loại 1; tiếp nhận tài sản (nếu có), nhân lực hiện tại của Bến xe và thực hiện việc quản lý, vận hành, khai thác bến xe, nâng cao chất lượng dịch vụ...               

                

Trần Nam