Quảng Bình: Phân bổ hơn 308,4 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo

Hôm qua (ngày 19/1), UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 108/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Bình”.

Hôm qua (ngày 19/1), UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 108/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Bình”. Tổng nguồn vốn thực hiện Đề án là 308,419 tỷ đồng, trong đó: ngân sách trung ương là 278,963 tỷ đồng và ngân sách địa phương là 29,456 tỷ đồng.

 

Đề án sẽ hỗ trợ cho 21.776 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở 44 xã, 27 thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, trong đó 4.257 hộ được hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất; 1.913 hộ chuyển đổi nghề... 

 

Ngoài ra, Đề án cũng sẽ duy tu bảo dưỡng cho 60 công trình nước sinh hoạt tập trung đã được đầu tư xây dựng.

 Hồng Lựu

 

 

 

ngocthanh