Quảng Bình: Huy động sức dân hơn 532 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới

Từ năm 2011 đến nay, toàn tỉnh Quảng Bình đã huy động sức dân được hơn 532 tỷ đồng để đầu tư xây dựng nông thôn mới, trong đó đóng góp trực tiếp 381.193 triệu đồng (tiền mặt 307.355 triệu đồng; ngày công 52.392 triệu đồng; tài sản khác 21.446 triệu đồng) và hiến đất và tài sản trên đất 151.127 triệu đồng.

Từ năm 2011 đến nay, toàn tỉnh Quảng Bình đã huy động sức dân được hơn 532 tỷ đồng để đầu tư xây dựng nông thôn mới, trong đó đóng góp trực tiếp 381.193 triệu đồng (tiền mặt 307.355 triệu đồng; ngày công 52.392 triệu đồng; tài sản khác 21.446 triệu đồng) và hiến đất và tài sản trên đất 151.127 triệu đồng.

 

Thông qua hoạt động giám sát, các Ban GSĐTCĐ, Ban Thanh tra nhân dân đã phát hiện nhiều thiếu sót, nhất là sai phạm trong quá trình lập thủ tục đầu tư thi công công trình, vi phạm về tiến độ đầu tư, vi phạm quy trình, quy phạm kỹ thuật, chủng loại vật tư gây thất thoát tài sản của Nhà nước và nhân dân; đóng góp phản ánh kịp thời với đơn vị thi công và chủ đầu tư để khắc phục sửa chữa, bảo đảm tiến độ, tránh lãng phí, thất thoát, đem lại niềm tin cho nhân dân. Nhờ đó, Chương trình xây dựng nông thôn mới của nhiều địa phương được diễn ra theo đúng kế hoạch, lộ trình. 

Hồng Lựu

 

 

 

ngocthanh