Quảng Bình: Chỉ định nhà đầu tư 2 dự án sử dụng đất

(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, địa phương này sẽ thực hiện chỉ định nhà đầu tư 2 dự án đầu tư có sử dụng đất tại TP. Đồng Hới.

Hai dự án bao gồm: Dự án Khu nhà ở thương mại phía Tây Nam đường Lý Thái Tổ, phường Bắc Nghĩa, TP. Đồng Hới với tổng mức đầu tư 345 tỷ đồng và Dự án Khu nhà ở thương mại tại Trung tâm hành chính, phường Đức Ninh Đông, TP. Đồng Hới với tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng.

Cả hai dự án nêu trên đều có thời gian thực hiện hợp đồng là 5 năm. Nhà đầu tư được chỉ định phải tự thu xếp nguồn vốn để thực hiện các dự án. 

Khánh Ngọc