PVN tiếp tục rà soát, nâng cao hiệu quả đầu tư trong năm 2013

Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) cho biết, năm 2013, PVN tiếp tục thực hiện các biện pháp tổng thể nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư. Cụ thể, PVN sẽ thu xếp đủ vốn và tổ chức thực hiện đúng tiến độ các dự án trọng điểm; kiểm tra, giám sát chặt chẽ...

Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) cho biết, năm 2013, PVN tiếp tục thực hiện các biện pháp tổng thể nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư. Cụ thể, PVN sẽ thu xếp đủ vốn và tổ chức thực hiện đúng tiến độ các dự án trọng điểm; kiểm tra, giám sát chặt chẽ vận hành an toàn các hệ thống vận chuyển khí…

 

Năm 2012 vừa qua, giá trị thực hiện đầu tư của PVN đạt 90,7 nghìn tỷ đồng, bằng 87% kế hoạch năm; giá trị giải ngân các dự án đầu tư đạt 89,5 nghìn tỷ đồng, bằng 96% kế hoạch năm. Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm nhà nước về dầu khí và các dự án trọng điểm của Tập đoàn được kiểm soát chặt chẽ. Năm qua, PVN đã tiến hành rà soát và đình hoãn, giãn tiến độ 24 dự án với tổng giá trị trên 11,17 nghìn tỷ đồng để tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính. 

 

Cũng trong năm 2012, Tập đoàn đã khởi công mới 2 công trình; hoàn thành đầu tư và đưa vào vận hành 53 công trình, trong đó có các công trình trọng điểm như: đưa vào khai thác 7 mỏ/công trình dầu khí mới; giàn khoan tự nâng 90 m nước; giàn khai thác Sư Tử Trắng; căn cứ ứng phó sự cố tràn dầu tại TP. Vũng Tàu... 

Trung Hiếu

 

trungnam