PVN: Tập trung vốn cho các dự án thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính

Theo báo cáo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), trong năm 2014, PVN đã hoàn thành toàn diện, về đích trước tất cả các chỉ tiêu kinh tế Chính phủ giao.

Theo báo cáo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), trong năm 2014, PVN đã hoàn thành toàn diện, về đích trước tất cả các chỉ tiêu kinh tế Chính phủ giao. 

 

Cụ thể, PVN đã hoàn thành kế hoạch gia tăng trữ lượng dầu khí cả năm trước 2 tháng, ký 6 hợp đồng dầu khí mới và 4 thỏa thuận, đưa 8 mỏ/công trình vào khai thác… Đáng chú ý, tổng doanh thu toàn Tập đoàn năm 2014 đạt 745,5 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 178,1 nghìn tỷ đồng; tổng lợi nhuận sau thuế đạt 46 nghìn tỷ đồng…

 

Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm nhà nước về dầu khí và các dự án trọng điểm của Tập đoàn được kiểm soát chặt chẽ. Giá trị thực hiện đầu tư năm 2014 đạt 82,8 nghìn tỷ đồng, giá trị giải ngân các dự án đầu tư đạt trên 81 nghìn tỷ đồng. Trong năm 2014, toàn Tập đoàn đã hoàn thành đầu tư và đưa vào vận hành 37 công trình, trong đó có các công trình trọng điểm.

 

Bước sang năm 2015, PVN đặtquyết tâm thực hiện vượt mức và về đích trước các kế hoạch nhiệm vụ được giao. Cụ thể là gia tăng trữ lượng trên 35 - 40 triệu tấn quy dầu, khai thác 16,8 triệu tấn dầu thô, 9,98 m3 khí, sản xuất 19,3 tỷ kWh điện…

 

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị Tập đoàn cần bám sát diễn biến giá dầu để có các giải pháp kịp thời ứng phó với những biến động xấu nhất, song kiên quyết không lùi các mục tiêu trọng yếu, nhất là trong nhiệm vụ tìm kiếm, thăm dò, bảo đảm những tiền đề vững chắc cho quy hoạch phát triển lâu dài. Để bảo đảm hiệu quả các dự án, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu PVN tiếp tục triển khai công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, tập trung vốn cho các dự án thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính, các dự án hoàn thành trong năm 2015, chủ động dừng, giãn tiến độ các dự án chưa thực sự cấp bách, tất cả vì mục tiêu nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ giao.

Trung Hiếu

ngocthanh