PVN giải ngân 10,6 nghìn tỷ đồng vốn xây dựng cơ bản trong quý I/2013

Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) cho biết, tổng doanh thu quý I/2013 của PVN ước đạt 82,4 nghìn tỷ đồng, bằng 117% kế hoạch quý I và 23% kế hoạch năm, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2012.

Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) cho biết, tổng doanh thu quý I/2013 của PVN ước đạt 82,4 nghìn tỷ đồng, bằng 117% kế hoạch quý I và 23% kế hoạch năm, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2012.

 

Về giá trị giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, trong quý I, PVN giải ngân đạt 10,6 nghìn tỷ đồng, bằng 78% kế hoạch. Cũng trong quý I, PVN đã ký hợp đồng EPC dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn (ngày 27/1); khởi công dự án Hệ thống thu gom khí và phân phối khí mỏ Hàm Rồng và mỏ Thái Bình, lô 102 và 106 giai đoạn 1 (ngày 11/1); khởi công công trình giàn dầu giếng mỏ Diamond (ngày 15/3); hạ thủy thành công chân đế giàn Thỏ Trắng (ngày 7/3); hoàn thành phát điện lên lưới điện quốc gia cả 2 tổ máy dự án Nhà máy Thủy điện Hủa Na (tổ máy số 1 - ngày 1/2 và tổ máy số 2 - ngày 27/3),…

 

Bên cạnh đó, công tác chuyển đổi và tái cấu trúc doanh nghiệp cũng được Tập đoàn và các đơn vị thành viên triển khai tích cực. Trong quý I/2013, PVN đã hoàn thành xây dựng Dự thảo Điều lệ Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trình Chính phủ phê duyệt; tiếp tục xem xét phương án tái cấu trúc của các đơn vị thành viên và dự kiến trong quý II sẽ hoàn thành phê duyệt phương án tái cấu trúc để các đơn vị thành viên có định hướng phát triển rõ ràng.

 

Để đảm bảo tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, trong quý II/2013, PVN sẽ đẩy nhanh các thủ tục cần thiết để thực hiện các dự án: Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, các dự án điện Vũng Áng 1, Thái Bình 2, Long Phú 1, Sông Hậu 1... theo đúng tiến độ đã đề ra; ký 4 - 5 hợp đồng dầu khí mới, đưa thêm 4 mỏ/công trình dầu khí mới vào khai thác, trong đó có 3 mỏ/công trình ở trong nước và 1 mỏ ở nước ngoài; hoàn thành chạy thử để nghiệm thu có điều kiện 2 dự án: Nhiên liệu sinh học Quảng Ngãi và Nhiên liệu sinh học Bình Phước.

Trung Hiếu

admin