PVN cần tập trung vào 5 lĩnh vực kinh doanh chính

Đây là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) tại cuộc họp Thường trực Chính phủ diễn ra mới đây. Theo đó, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của PVN cần tập trung vào 5 lĩnh vực chính

Đây là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) tại cuộc họp Thường trực Chính phủ diễn ra mới đây. Theo đó, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của PVN cần tập trung vào 5 lĩnh vực chính gồm: Tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí; Lọc - hóa dầu; Công nghiệp khí; Công nghiệp điện; Dịch vụ dầu khí chất lượng cao. Đề án tái cơ cấu Tập đoàn cần có phương án sắp xếp lại các doanh nghiệp cấp II, III và IV, thu gọn đầu mối để tổ chức, hoạt động trong Tập đoàn tập trung vào 5 lĩnh vực trên, tránh trùng lặp, cạnh tranh nội bộ.

IMG

                                                                                                 Ảnh: Nhã Chi

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, những năm qua, PVN luôn giữ được vai trò một tập đoàn kinh tế mạnh, cùng với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước là công cụ để Nhà nước điều tiết kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng… Tuy nhiên, PVN cũng còn những hạn chế, yếu kém. Đầu tư ra ngoài lĩnh vực kinh doanh chính không có hiệu quả, có nơi thua lỗ kéo dài; mô hình tổ chức và cơ chế quản lý nội bộ còn nhiều bất cập, thành lập dàn trải, quá nhiều công ty cháu (doanh nghiệp cấp III), gây khó khăn cho quản lý, giám sát của chủ sở hữu và ảnh hưởng không tốt đến hiệu quả hoạt động kinh doanh chung. Tái cơ cấu Tập đoàn cần phát huy những thế mạnh, thành tựu đã có; khắc phục những hạn chế, yếu kém để Tập đoàn phát triển nhanh và bền vững hơn; thực hiện tốt hơn vị trí, vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế.

 

Trong Đề án tái cơ cấu, PVN phải xây dựng lộ trình thoái vốn đã đầu tư ra ngoài lĩnh vực kinh doanh chính của Tập đoàn, đặc biệt là các lĩnh vực chứng khoán, xây dựng dân dụng, bất động sản, khách sạn. Việc thoái vốn cần thực hiện đảm bảo hiệu quả thu hồi vốn cao nhất và có phương án cụ thể đối với từng doanh nghiệp theo quy định tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 6/2012 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Các tổng công ty, công ty do Tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ không tổ chức Hội đồng thành viên. PVN sắp xếp lại cơ cấu quản lý, áp dụng mô hình Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty, trong tháng 9 này báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ.

 

Bên cạnh đó, PVN cần báo cáo rõ tình hình sản xuất, kinh doanh, tài chính của Tập đoàn và các đơn vị thành viên, nhất là những khó khăn, tồn tại để đưa ra giải pháp giải quyết đối với những đơn vị khó khăn, yếu kém…

 

Dự kiến, trong tháng 9 này, sau khi hoàn chỉnh, Đề án sẽ được Bộ Công thương thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Nguyễn Thủy

 

trungnam