Phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2019 của Bà Rịa - Vũng Tàu

(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư Bà Rịa - Vũng Tàu vừa báo cáo UBND tỉnh này về kế hoạch đầu tư công của Tỉnh năm 2019.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo kế hoạch, năm 2019, tổng vốn đầu tư công là 6.349,741 tỷ đồng, trong đó, vốn trung ương bổ sung là 107,853 tỷ đồng (phân bổ cho các dự án thuộc nguồn vốn này theo quyết định giao kế hoạch năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư); vốn ngân sách tỉnh là 6.241,888 tỷ đồng.

Dự kiến, năm 2019, vốn ngân sách tỉnh sẽ được phân bổ cho đầu tư các xã thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ nguồn xổ số kiến thiết; đầu tư hạ tầng Chương trình 135 giai đoạn III; đầu tư phát triển hoàn thiện hệ thống kênh mương trên địa bàn huyện Xuyên Mộc, Châu Đức; bổ sung vốn đầu tư và hỗ trợ đầu tư một số dự án cụ thể cho ngân sách huyện, thành phố; đầu tư công trình quốc phòng; bố trí vốn cho các dự án Tỉnh quyết định đầu tư.

Tổng nguồn vốn bố trí trong năm 2019 cho các dự án Tỉnh quyết định đầu tư là khoảng 5.029 tỷ đồng, trong đó 320 tỷ đồng đầu tư cho 39 dự án trên địa bàn huyện Côn Đảo; 4.709 tỷ đồng đầu tư cho 335 dự án trên địa bàn Tỉnh. 

Hải Bình