Phú Yên: Mời thầu gói xây lắp thuộc Dự án Hồ chứa nước Mỹ Lâm

(BĐT) - Từ ngày 23/10/2018 đến ngày 23/11/2018, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5 sẽ phát hành HSMT “Gói thầu số 04/XL: Thi công Cụm công trình đầu mối, bao gồm: đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước, công trình phục vụ thi công” thuộc Dự án Hồ chứa nước Mỹ Lâm, tỉnh Phú Yên.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Gói thầu trên có giá 555.737.711.000 đồng trên tổng mức đầu tư của dự án là 1.009.017.000.000 đồng; sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ; được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ; hợp đồng được thực hiện trong 24 tháng.

Dự án Hồ chứa nước Mỹ Lâm được triển khai trên diện tích hơn 382 ha tại huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, do Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5 và Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Yên làm chủ đầu tư.

          

Hải Vân