Phú Quốc kêu gọi đầu tư dự án khu phi thuế quan 12 nghìn tỷ

(BĐT) - Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc vừa công bố danh mục Dự án Đầu tư khu phi thuế quan Phú Quốc. Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất cần tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, tổng chi phí thực hiện Dự án khoảng 12 nghìn tỷ đồng.

Địa điểm thực hiện Dự án tại xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Diện tích đất quy hoạch là 101 ha, đã giải phóng mặt bằng. Thời gian thực hiện Dự án dự kiến là 5 năm.

Việt Thắng