Phổ biến thông tin thống kê sai sự thật có thể bị phạt đến 30 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê (NĐ 79).

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê (NĐ 79). Vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê quy định tại Nghị định này bao gồm vi phạm các quy định về điều tra thống kê; vi phạm các quy định về báo cáo thống kê; vi phạm các quy định về phổ biến và sử dụng thông tin thống kê; vi phạm các quy định về lưu trữ tài liệu thống kê.

 

Đối với từng hành vi vi phạm nêu trên, NĐ 79 quy định rõ hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê. 

 

Trong đó, vi phạm quy định về phổ biến thông tin thống kê có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi phổ biến những số liệu, tài liệu thống kê chưa được phép công bố nhưng không thuộc danh mục bí mật nhà nước; phạt tiền từ trên 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi phổ biến thông tin thống kê sai sự thật. Hành vi tiết lộ thông tin thống kê gắn với tên, địa chỉ cụ thể của từng cá nhân, tổ chức khi chưa được sự đồng ý của cá nhân, tổ chức đó cũng bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

 

Mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về sử dụng thông tin thống kê cũng được quy định rõ tại NĐ 79, bao gồm: Cảnh cáo đối với hành vi không ghi rõ nguồn gốc của thông tin thống kê khi phổ biến, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các ấn phẩm; Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi trích dẫn không đúng nguồn gốc thông tin thống kê khi phổ biến, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các ấn phẩm; Phạt tiền từ trên 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi làm sai lệch các thông tin thống kê đã được cơ quan có thẩm quyền công bố để phổ biến, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các ấn phẩm. 

 

NĐ 79 có hiệu lực thi hành từ ngày 5/9/2013 và thay thế Nghị định số 14/2005/NĐ-CP ngày 4/2/2005.

V. Thắng

trungnam