Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen (Tây Ninh)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia (DLQG) Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia (DLQG) Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 

Theo Quy hoạch, Khu DLQG Núi Bà Đen rộng 30 km2, nằm ở các phường Ninh Sơn, Thạnh Tân, xã Ninh Thạnh (TP. Tây Ninh) và xã Phan (huyện Dương Minh Châu). Khu vực quy hoạch nằm trong các tuyến tỉnh lộ 784, 785, đường Bời Lời và đường Suối Đá Khedol.

 

Về định hướng đầu tư phát triển, Quy hoạch xác định huy động có hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư phát triển Khu DLQG Núi Bà Đen, bao gồm vốn hỗ trợ đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vốn huy động từ sự đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, các thành phần kinh tế trong nước và các nguồn vốn hợp pháp khác; trong đó, ưu tiên thu hút các nguồn lực đầu tư vào các phân khu chức năng theo quy hoạch, phần vốn huy động từ các thành phần kinh tế là chủ yếu. Căn cứ vào khả năng cân đối hàng năm, vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần cho đầu tư hạ tầng kỹ thuật các phân khu chức năng, xúc tiến quảng bá và xây dựng thương hiệu du lịch, phát triển nguồn nhân lực, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích, thắng cảnh Núi Bà Đen.

 

UBND tỉnh Tây Ninh được giao tổ chức công bố Quy hoạch, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, kiến nghị cấp có thẩm quyền các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện Quy hoạch; thành lập Ban quản lý Khu DLQG Núi Bà Đen; rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư, trong đó ưu tiên các nhà đầu tư chiến lược đầu tư thực hiện các dự án phát triển Khu DLQG Núi Bà Đen. UBND tỉnh Tây Ninh cũng được giao tổ chức lập quy hoạch chung khu du lịch, quy hoạch chi tiết và dự án khả thi đối với một số khu chức năng quan trọng nhằm thu hút, kêu gọi đầu tư.

Bích Thảo  

 

ngocthanh