Phê duyệt phương án quy hoạch cụm công nghiệp của 20 địa phương

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa phê duyệt Kết quả rà soát và phương án quy hoạch cụm công nghiệp (CCN) của 20 tỉnh, thành phố (đợt 3).

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa phê duyệt Kết quả rà soát và phương án quy hoạch cụm công nghiệp (CCN) của 20 tỉnh, thành phố (đợt 3).

 

 20 tỉnh, thành phố được phê duyệt kết quả rà soát và phương án quy hoạch CCN gồm: Lạng Sơn, Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nam, Thái Bình, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Cần Thơ, Hậu Giang, Đồng Tháp, Cà Mau.

 

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải giao Bộ Công Thương thông báo chi tiết Danh mục quy hoạch CCN đến các tỉnh, thành phố và tiếp tục theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện theo quy định. Đồng thời, yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố thực hiện quy hoạch, thành lập, mở rộng CCN theo đúng quy định, xử lý dứt điểm các CCN chậm triển khai, kém hiệu quả. Bên cạnh đó, các tỉnh, thành phố này phải có giải pháp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến CCN, chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các CCN.

 TH-CD

ngocthanh