Phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu giúp thu hút đầu tư vào hạ tầng du lịch

Dự kiến, Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về "Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu”, Chương trình an sinh xã hội và Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Tây Bắc 2015 sẽ được tổ chức vào đầu tháng 4 này tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Dự kiến, Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về "Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu”, Chương trình an sinh xã hội và Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Tây Bắc 2015 sẽ được tổ chức vào đầu tháng 4 này tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

IMG

Sẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư vào Khu du lịch rừng thông Bản Áng, một trong các điểm du lịch quan trọng của Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu

 Ảnh: Tất Tiên


Khu du lịch quốc gia Mộc Châu nằm trên địa bàn 2 huyện Mộc Châu và Vân Hồ, tỉnh Sơn La, có tổng diện tích tự nhiên 206.150 ha. Khu du lịch này được quy hoạch trở thành khu vực động lực phát triển du lịch của tỉnh Sơn La và của vùng du lịch Trung du miền núi Bắc Bộ với hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng, độc đáo, có thương hiệu và sức cạnh tranh cao gắn với cảnh quan tự nhiên và bản sắc văn hóa các dân tộc.

 

Mục tiêu của Quy hoạch đặt ra là đến năm 2020, Khu du lịch Mộc Châu đón trên 1,2 triệu lượt khách, đến năm 2030 đón khoảng 3 triệu lượt khách, phấn đấu tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 1.500 tỷ đồng vào năm 2020 và khoảng 6.000 tỷ đồng vào năm 2030. Khu du lịch quốc gia Mộc Châu được hình thành sẽ đẩy mạnh việc thu hút đầu tư phát triển các khu, điểm du lịch quan trọng như: Khu du lịch sinh thái rừng đặc dụng Xuân Nha, Khu du lịch rừng thông Bản Áng, Khu du lịch thác Dải Yếm, Trung tâm thương mại cửa khẩu Lóng Sập, Khu du lịch Ngũ động Bản Ôn, Khu du lịch sinh thái rừng Pó Cốp...

 

Việc đầu tư vào các khu du lịch trong hệ thống Khu du lịch quốc gia Mộc Châu sẽ được chia thành 3 giai đoạn. Các nguồn vốn đầu tư chính vào các khu du lịch này gồm: vốn ngân sách nhà nước, vốn xã hội hóa, vốn đầu tư của doanh nghiệp trong nước, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và các nguồn vốn khác.

 

Được biết, UBND tỉnh Sơn La đang chỉ đạo các ngành chức năng của Tỉnh và 2 huyện Mộc Châu, Vân Hồ khẩn trương triển khai và hoàn tất công tác chuẩn bị cho Lễ công bố; bên cạnh đó Tỉnh cũng giao Sở KH&ĐT tiến hành lựa chọn các doanh nghiệp tham gia Hội nghị xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội vùng Tây Bắc, đẩy nhanh tiến độ thẩm định cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp, phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Bắc tổng hợp danh sách các dự án sẽ trao giấy chứng nhận hoặc ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư...

Khánh Chi

ngocthanh