Phát triển doanh nghiệp tri thức thông qua đổi mới công nghệ

Đầu tư mạnh vào nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo để tạo động lực phát triển nền kinh tế thị trường… là khẳng định của nhiều đại biểu tại Hội thảo “Vai trò của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam” diễn ra ngày 31/3 tại Hà Nội.

Đầu tư mạnh vào nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo để tạo động lực phát triển nền kinh tế thị trường… là khẳng định của nhiều đại biểu tại Hội thảo “Vai trò của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam” diễn ra ngày 31/3 tại Hà Nội. 

IMG

Hội thảo “Vai trò của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam” tổ chức ngày 31/3 tại Hà Nội

Tại Hội thảo, GS. Đặng Hữu, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cho biết, thời gian qua nền kinh tế nước ta đã đạt được một số thành tựu đáng ghi nhận, có nhiều kết quả khoa học và công nghệ đáng khích lệ, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, y tế, xây dựng công trình. Hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu như giao thông vận tải, nhà ở… của nước ta hiện nay cũng khá phát triển, đó là tiền đề tốt để kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Tuy nhiên, nền kinh tế cho đến nay vẫn đi theo lối mòn với nhiều dấu ấn của mô hình công nghiệp hóa kiểu cũ có hiệu quả đầu tư thấp (chỉ số ICOR cao gấp đôi các nước), nước ta vẫn ít quan tâm đầu tư cho vốn người, vốn tri thức, vốn xã hội, lãng phí chất xám lớn… GS. Đặng Hữu cho rằng, cần một cuộc đổi mới toàn diện và triệt để hơn để tạo động lực đột phá cho phát triển kinh tế thị trường, trong đó quan trọng là phải đổi mới tư duy và nhận thức bởi vì đầu tư cho vốn tri thức là đầu tư quan trọng hàng đầu cho tăng trưởng kinh tế. 

 

Chia sẻ ý kiến này của GS. Đặng Hữu, nhiều đại biểu tại Hội thảo cũng đồng tình cho rằng, cần phải tăng mạnh đầu tư cho vốn tri thức, nguồn lực con người, đó là động lực tăng trưởng mới cho kinh tế thị trường. Nhà nước không nên đầu tư vào sản xuất kinh doanh, mà chỉ nên đầu tư các dịch vụ công; nên tập trung đầu tư cho đào tạo nhân lực chất lượng cao, cho đổi mới sáng tạo, phát triển tài sản vô hình, mạnh dạn cắt bớt, tiến tới không thực hiện những đầu tư kém hiệu quả, nhất là những công trình quy mô lớn mà luận chứng chưa rõ hiệu quả. Các phương án đầu tư đều phải được cân nhắc bảo đảm hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường, theo hướng phát triển xanh và bền vững. 

 

TS. Đào Quang Thủy, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN thuộc Bộ KH&CN cho biết, Chính phủ có nhiều chính sách dành cho doanh nghiệp KH&CN như ưu tiên và tập trung mọi nguồn lực cho phát triển KH&CN, tạo điều kiện phát triển thị trường KH&CN, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư cho hoạt động KH&CN… Trên cơ sở các chính sách của Nhà nước, các tiền đề kinh tế - xã hội, doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể phát triển theo hướng doanh nghiệp tri thức thông qua đổi mới công nghệ, áp dụng những kỹ năng kinh doanh hiệu quả.

Tin và ảnh: Tuấn Dũng      

 

admin