Phát triển các khoản tài trợ không có bảo lãnh Chính phủ của AFD tại Việt Nam

Ngày 22/5, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung và Giám đốc Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam - ông Rémi Genevey đã ký bản ghi nhớ thỏa thuận (MoU) liên quan tới phát triển các khoản tài trợ không có bảo lãnh của Chính phủ của AFD tại Việt Nam.

Ngày 22/5, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung và Giám đốc Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam - ông Rémi Genevey đã ký bản ghi nhớ thỏa thuận (MoU) liên quan tới phát triển các khoản tài trợ không có bảo lãnh của Chính phủ của AFD tại Việt Nam. 

IMG

Dự Lễ ký còn có ông Yvon Collin, Thượng nghị sĩ Pháp, thành viên Hội đồng quản trị của AFD và ông Rémi Lambert - Tham tán Công sứ Pháp, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam. 

 

Tài trợ nhưng không làm tăng gánh nặng nợ công của Việt Nam

 

MoU quy định quy trình triển khai các khoản tài trợ không có bảo lãnh của Chính phủ của AFD tại Việt Nam, bao gồm các khoản vay và viện trợ không hoàn lại được AFD cấp trực tiếp cho các doanh nghiệp và tổ chức của Việt Nam đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết. Nhà nước Việt Nam không có bất kỳ bảo lãnh tài chính nào đối với các khoản tài trợ này. AFD hiện là cơ quan hỗ trợ phát triển duy nhất đề xuất loại hình tài trợ này. Hoạt động tài trợ không có bảo lãnh của Chính phủ sẽ cho phép tài trợ các chương trình, dự án đầu tư mà Chính phủ Việt Nam muốn triển khai trong các lĩnh vực có lợi ích chung vì sự phát triển cho đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng, đồng thời không làm tăng gánh nặng nợ công của Nhà nước Việt Nam. 

 

Nhờ khung quy trình mới được MoU này quy định, AFD dự kiến tài trợ không có bảo lãnh của Chính phủ cho 4 dự án mới trong năm 2014, với tổng số tiền cam kết lên tới 113 triệu Euro. Trước đó, năm 2010, AFD đã cấp thí điểm một khoản vay trực tiếp đầu tiên trị giá 100 triệu USD cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam để xây dựng đập thủy điện Huội Quảng.

 

Việc ký kết MoU phù hợp với mong muốn của Chính phủ Pháp là nâng mức hỗ trợ phát triển chính thức của Pháp cho Việt Nam lên mức cao hơn và mở rộng các hình thức huy động tài chính mới phục vụ cho công cuộc phát triển đất nước của Việt Nam.

 

Tăng cường quan hệ Việt - Pháp

 

Trước lễ ký kết, Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung đã có cuộc trao đổi với Thượng nghị sĩ Yvon Collin về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Pháp. 

 

Ông Yvon Collin đánh giá Pháp và Việt Nam có quan hệ hợp tác lâu đời và cần tiếp tục phát huy. Nhận định về tình hình kinh tế của Việt Nam, ông Yvon Collin cho rằng, trong giai đoạn khó khăn hiện nay, nguồn vốn công rất quý báu, phải làm sao sử dụng hiệu quả từng đồng vốn và tạo ra tác dụng đòn bẩy. Ông quan tâm đến mô hình tăng trưởng của Việt Nam trong tương lai; giải pháp của Việt Nam khi nguồn vốn tài trợ giảm dần vì Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình. Đặc biệt, ông Yvon Collin nhấn mạnh, đầu tư theo hình thức đối tác công - tư là vấn đề ông đặc biệt tâm huyết và khuyến nghị Việt Nam nên tiếp tục triển khai rộng, có biện pháp thúc đẩy mạnh mẽ hơn. 

 

Trả lời những băn khoăn của ông Yvon Collin, Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung cho biết, hiện Việt Nam đang thay đổi mô hình tăng trưởng, trong đó chú trọng phát triển phải gắn với yếu tố bền vững, môi trường và ổn định xã hội, đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi để khu vực tư nhân phát triển, Nhà nước chỉ làm những lĩnh vực mà tư nhân không đủ sức làm. Để thực hiện được điều này, trách nhiệm của Chính phủ sẽ tăng lên, phải tạo ra được những chính sách đủ sức hấp dẫn cho khu vực tư nhân, thể chế phải sửa đổi, coi khu vực tư nhân như một trọng tâm, một động lực phát triển kinh tế. Ngược lại, doanh nghiệp cũng phải tự nâng cao trách nhiệm của mình trong sử dụng vốn. 

 

Để tránh bẫy thu nhập trung bình, Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung cho biết, Việt Nam đã tham khảo kinh nghiệm của nhiều nước. Việt Nam nhận thức rõ khi đã là nước thu nhập trung bình, nguồn hỗ trợ sẽ giảm dần và phải tìm kiếm các nguồn lực khác. Chính phủ Việt Nam đang tập trung sức lực để phát huy tiềm năng đất nước, đồng thời với sử dụng hiệu quả hơn nữa nguồn lực hỗ trợ đang có. 

 

Ông Yvon Collin ghi nhận Chính phủ Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện các khoản hỗ trợ đã ký kết. Chính phủ Pháp sẽ luôn hỗ trợ Việt Nam và tin tưởng quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển.

Pháp là một trong những nước cung cấp ODA sớm nhất cho Việt Nam và luôn dẫn đầu châu Âu về mức vốn ODA dành cho Việt Nam. Riêng tổng mức cam kết hỗ trợ phát triển chính thức của AFD cho Việt Nam đến nay lên tới 1,5 tỷ Euro, cho 76 dự án. Trong 5 năm qua, các cam kết trung bình hàng năm của AFD tại Việt Nam đạt mức khoảng 100 triệu Euro.

Nguyệt Minh

ngocthanh