Phạt tiền đến 300 triệu đồng đối với các tổ chức vi phạm về đấu thầu, đầu tư

Đây là một trong những nội dung của Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 4/4/2007 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (KH&ĐT) phát triển đang được Bộ KH&ĐT lấy ý kiến.

Đây là một trong những nội dung của Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 4/4/2007 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (KH&ĐT) phát triển đang được Bộ KH&ĐT lấy ý kiến. 

 

Ngoài mức phạt này, mức phạt tối đa đối với hành vi vi phạm về phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã là 80 triệu đồng; đối với các tổ chức có hành vi vi phạm về quản lý tài sản công, đăng ký kinh doanh là 100 triệu đồng; đối với các tổ chức có hành vi vi phạm về quy hoạch và vi phạm về đầu tư có xây dựng công trình thì mức phạt lên đến 1 tỷ đồng. 

 

Đối với cá nhân, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực KH&ĐT phát triển bằng 1/2 lần mức phạt tiền đối với tổ chức.

 

Theo Bộ KH&ĐT, mức xử phạt được quy định tại Nghị định 53/2007/NĐ-CP tương đối thấp, không có tính răn đe và chưa tương thích với mức phạt được quy định tại một số nghị định khác. Ví dụ: Nghị định 53/2007/NĐ-CP quy định mức xử phạt cao nhất đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực KH&ĐT là 70 triệu đồng, tuy nhiên, theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, cá nhân có thể bị phạt tiền ở mức tối đa lên tới 1 tỷ đồng. 

 

Ngoài ra, một số cơ sở pháp lý và thực tiễn liên quan đến Nghị định 53/2007/NĐ-CP có sự thay đổi, nên Bộ KH&ĐT đã có một số sửa đổi trong Dự thảo Nghị định thay thế, như bổ sung, thay đổi về phạm vi điều chỉnh, thời hiệu xử lý vi phạm, chế độ báo cáo…

Việt Thắng

ngocthanh