Phát huy sức mạnh tập thể trong xây dựng nông thôn mới

Ngày 7/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo trung ương về xây dựng nông thôn mới (NTM) đã có cuộc họp về Chương trình xây dựng NTM tại 11 xã điểm. Cuộc họp do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh chủ trì.

Ngày 7/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo trung ương về xây dựng nông thôn mới (NTM) đã có cuộc họp về Chương trình xây dựng NTM tại 11 xã điểm. Cuộc họp do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh chủ trì.

 

Trước khi triển khai trong cả nước, Ban Chỉ đạo đã quyết định lựa chọn 11 tỉnh, thành phố làm thí điểm xây dựng mô hình NTM ở cấp xã. Chương trình quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2020 được cụ thể hóa với 19 tiêu chí quốc gia về NTM một cách khá toàn diện. Thực tế cho thấy, qua 2 năm thực hiện thí điểm tại 11 xã, nguồn lực tài chính huy động được cho hoạt động này ngày càng nhiều, đặc biệt là vốn dành cho chương trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn. Đến thời điểm này, hầu hết các xã thí điểm đã thực hiện được trên 50% số lượng tiêu chí đề ra. Các tiêu chí như: xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; huy động và sử dụng các nguồn lực; phát triển sản xuất; phát triển sự nghiệp y tế, văn hoá giáo dục,… đã được lượng hóa thành các mục tiêu cụ thể, tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện.

 

Đánh giá về tầm quan trọng của các tiêu chí trong xây dựng NTM, theo Ban Chỉ đạo, trong 19 tiêu chí của NTM thì tiêu chí về quy hoạch là tiêu chí quan trọng nhất. Vì thông qua lập đồ án quy hoạch, các xã thí điểm sẽ cụ thể hóa được mục tiêu cho từng giai đoạn, trên cơ sở đó hiện thực các mục tiêu của địa phương mình. Việc lập quy hoạch cũng đảm bảo sử dụng quỹ đất nông thôn một cách hài hòa, từ quy hoạch sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ cho tới hạ tầng kinh tế - xã hội, môi trường. Sau tiêu chí quy hoạch, tiêu chí về giao thông nông thôn cũng rất quan trọng vì đây được coi là điều kiện cần thiết thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn.

 

Liên quan đến những khó khăn trong triển khai xây dựng NTM, đa số thành viên Ban Chỉ đạo cho rằng, đảm bảo nguồn vốn cho Chương trình là khó khăn lớn nhất trong thực hiện công tác này. Chương trình xây dựng NTM cần nguồn vốn rất lớn, trung bình 150 - 200 tỷ đồng/xã, trong khi nguồn lực của Nhà nước và các doanh nghiệp, nhân dân có hạn, nên tiến độ triển khai các dự án còn rất chậm. Các công trình xây dựng NTM điểm hiện nay phần lớn nhờ nguồn lực của Trung ương hỗ trợ; ngân sách địa phương, doanh nghiệp và người dân rất hạn chế.

 

Để tăng hiệu quả của xây dựng NTM tại 11 xã điểm, theo Ban Chỉ đạo, tại các tỉnh có xã điểm xây dựng NTM, các cấp, ngành cần chủ động giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo điểm nhấn về xây dựng NTM, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân trong xã, phát huy sức mạnh tập thể trong xây dựng NTM. Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá, theo dõi các tiêu chí đã đạt được, đồng thời sẽ xem xét và rút kinh nghiệm với những tiêu chí chưa đạt được trong quá trình thực hiện.  

Quang Minh

trungnam