Phát hiện nhiều sai phạm trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản và môi trường

Ngày 2/4, tại tỉnh Kiên Giang, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra năm 2014,

Ngày 2/4, tại tỉnh Kiên Giang, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra năm 2014, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015 và tập huấn nghiệp vụ thanh tra.

 

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2014, ngành TN&MT đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong lĩnh vực quản lý đất đai, Ngành này đã thực hiện đồng bộ việc tổ chức thi hành Luật Đất đai. Toàn Ngành đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về đất đai, giới thiệu những nội dung mới của Luật Đất đai với nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng; chỉ đạo các địa phương cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bằng nhiều biện pháp hiệu quả, quyết liệt. Đến nay, cả nước đã cơ bản hoàn thành việc lập quy hoạch sử dụng đất các cấp; đồng thời, tập trung xây dựng các quy trình vận hành liên hồ chứa. Trong năm 2014, ngành TN&MT cũng đã triển khai hiệu quả các biện pháp bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước; tăng cường giám sát, đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường. Ngoài ra, Ngành cũng đã tập trung hoàn thiện dự án Luật Khí tượng thủy văn.

 

Về hoạt động thanh, kiểm tra, trong năm 2014, Thanh tra ngành TN&MT đã tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với 7,8 nghìn tổ chức, cá nhân; xử phạt vi phạm hành chính 1.774 tổ chức, cá nhân với số tiền 141,669 tỷ đồng; kiến nghị truy thu nộp ngân sách nhà nước 1,965 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 1.286ha đất, 102 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn với đất, 5 giấy phép khai thác khoáng sản…

 

Tuy đạt được những kết quả tích cực, nhưng hiện nay ngành TN&MT vẫn đang phải đối mặt với nhiều vấn đề như vi phạm về đất đai, khoáng sản, môi trường. Qua kiểm tra, các dấu hiệu vi phạm ở lĩnh vực này chiếm trên 30% đến trên 50% trong các cuộc kiểm tra. Do vậy, Lãnh đạo Bộ TN&MT đề nghị trong năm 2015, thanh tra ngành TN&MT phải chú ý đặc biệt đến thanh tra trong các lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường…

 

Trong năm 2015, ngành TN&MT tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: hoàn thiện và tổ chức triển khai hiệu quả các chính sách pháp luật về TN&MT; tăng cường công tác thanh, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ kinh nghiệm, nguồn tài trợ của các nước cho công tác tài nguyên và môi trường… Trong chương trình tập huấn nghiệp vụ thanh tra năm 2015, thanh tra ngành TN&MT sẽ rút kinh nghiệm trong hoạt động công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo ngành TN&MT năm 2014; các tham luận về công tác phòng, chống tội phạm về môi trường và sự phối hợp giữa cảnh sát môi trường với cơ quan quản lý môi trường các cấp trong công tác thanh tra, kiểm tra phòng chống tội phạm về môi trường; công tác kiểm tra, rà soát giải quyết việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng; các nội dung có liên quan đến Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; những vấn đề mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; phổ biến, trao đổi, nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành khoáng sản; công tác thanh tra, kiểm tra trong công tác lập, thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất...

Vinh Sơn

ngocthanh