Phạt cá nhân vi phạm pháp luật về đất đai tới 500 triệu đồng

Tổng cục Quản lý đất đai thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa tổ chức Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Tổng cục Quản lý đất đai thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa tổ chức Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Bộ TN&MT đánh giá, đây là một Nghị định quan trọng vì nó sẽ giúp các cơ quan quản lý nhà nước có biện pháp xử lý kịp thời các hành vi vi phạm nhằm răn đe, bảo đảm thực hiện nghiêm túc Luật đất đai (có hiệu lực từ 1/7 tới). 

 

Theo Tổng cục Quản lý đất đai, sau khi tổng hợp tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương, Ban soạn thảo đã hoàn thiện Dự thảo Nghị định gồm 4 Chương, 32 Điều. Theo đó, các hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức xử phạt được bổ sung thêm 2 hành vi bị xử phạt gồm: chậm làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất cho người mua nhà ở; nhận chuyển quyền vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân. 

 

Mức phạt với cá nhân vi phạm Luật đất đai cao nhất là 500 triệu đồng, với tổ chức là 1 tỷ đồng và khoảng cách giữa mức tối thiểu và tối đa của các hình thức phạt tiền là từ 3 - 5 lần.

 

Về thẩm quyền, Chủ tịch UBND xã có quyền phạt tiền đến 5 triệu đồng (mức cũ là 2 triệu đồng), Chủ tịch UBND huyện được phạt đến 50 triệu đồng (mức cũ là 30 triệu đồng).

 

Một số chuyên gia góp ý, Ban soạn thảo cần giải thích cụ thể về một số khái niệm tại Điều 3 của Dự thảo như lấn đất, chiếm đất để khi áp dụng sẽ hiệu quả hơn. Đồng thời, quy định cụ thể, chi tiết các mức độ sai phạm và mức tiền phạt. Ngoài ra, khoảng cách giữa mức phạt tiền tối thiểu và tối đa lớn, do đó khi thanh tra, kiểm tra có thể dẫn tới việc thỏa thuận, không minh bạch giữa thanh tra và cá nhân, tổ chức vi phạm.

QV

thedung