Phân kỳ đầu tư dự án xây dựng Trung tâm Hành chính tỉnh Hà Tĩnh

Liên quan đến tình hình triển khai thực hiện các dự án: Trung tâm Hành chính tỉnh Hà Tĩnh; Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh (gồm Bệnh viện Đa kho

Liên quan đến tình hình triển khai thực hiện các dự án: Trung tâm Hành chính tỉnh Hà Tĩnh; Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh (gồm Bệnh viện Đa khoa Nam Hà Tĩnh và Trung tâm Y tế dự phòng huyện Kỳ Anh); dự án Trung tâm Logistics, ông Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - Trưởng ban Ban Chỉ đạo triển khai một số dự án lớn, trọng tâm của tỉnh Hà Tĩnh đã có một số chỉ đạo đối với từng dự án. 

 

Cụ thể, đối với dự án Trung tâm Hành chính tỉnh Hà Tĩnh, ông Lê Đình Sơn nhấn mạnh, đây là công trình quan trọng, có công năng bố trí cơ bản đầy đủ các cơ quan hành chính của Tỉnh, là điểm nhấn kiến trúc, ảnh hưởng trực tiếp đến hình thái đô thị của TP. Hà Tĩnh… Vì vậy, cần nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng từ khâu lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, lựa chọn đơn vị tư vấn, thi tuyển kiến trúc… đến việc lựa chọn mô hình quản lý, chủ đầu tư và triển khai thực hiện cụ thể; cần phân kỳ đầu tư bảo đảm phù hợp với nguồn lực tài chính của Tỉnh, có tính chiến lược lâu dài, phù hợp với Quy hoạch phát triển chung đô thị TP. Hà Tĩnh trong tương lai. Tổng mức đầu tư các giai đoạn cho Dự án là khoảng 1.500 tỷ đồng, trước mắt triển khai giai đoạn 1 (gồm hạ tầng kỹ thuật và tòa nhà cao tầng thứ nhất bố trí chỗ làm việc cho 8 đến 10 sở, ngành). Diện tích khu vực dự kiến thực hiện Dự án là 46 ha, trong đó Nhà trung tâm hành chính là 10 ha. Trên cơ sở quy mô, nguồn lực thực hiện Dự án, tỉnh Hà Tĩnh giao Ban quản lý Dự án chuyên trách có trách nhiệm tính toán, nghiên cứu đề xuất tiến độ đảm bảo nhanh, chất lượng, an toàn. Dự kiến hoàn thành công trình vào năm 2017. 

 

Đối với dự án Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu, cần tính toán quy mô phù hợp đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh trong tương lai; đón đầu để triển khai thực hiện khi Đề án chia tách địa giới hành chính thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh hoàn thành. Ban quản lý Dự án chuyên trách phối hợp với Sở Y tế lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng trước ngày 10/4/2015. Sở Xây dựng hướng dẫn UBND huyện Kỳ Anh nghiên cứu kỹ vị trí, quy mô xây dựng đảm bảo phù hợp với mục tiêu Dự án, định hướng hình thành phát triển đô thị mới. Nguồn vốn thực hiện Dự án là từ ngân sách tỉnh, xã hội hóa, các nguồn vốn hợp khác và nguồn vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2016 - 2020. Tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu  khẩn trương thực hiện Dự án và dự kiến hoàn thành công trình, đưa vào sử dụng từng phần trong năm 2016. 

 

Liên quan đến dự án Trung tâm Logistics tại Khu kinh tế Vũng Áng, UBND Tỉnh giao Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, khẩn trương giải quyết vướng mắc trong xác định dự toán; nghiên cứu đề xuất thẩm tra tại Viện Kinh tế (Bộ Xây dựng) hoặc cơ quan có thẩm quyền, đảm bảo năng lực để nhanh chóng phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và tiến hành lập quy hoạch, trình thẩm định, phê duyệt trong tháng 4/2015. UBND huyện Kỳ Anh phối hợp với Ban quản lý Dự án chuyên trách, Ban quản lý Khu kinh tế Tỉnh đề xuất phương án giải phóng mặt bằng…

 

Để triển khai có hiệu quả các nội dung công việc trên, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu bố trí ngân sách thực hiện các dự án nêu trên.

BK

 

ngocthanh