Phấn đấu hoàn thành Nhà Quốc hội trước kỳ họp Quốc hội thứ 2 năm 2014

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu Bộ Xây dựng rà soát tổng tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội, phấn đấu hoàn thành, bàn giao công trình trước kỳ họp thứ 2 của Quốc hội năm 2014.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu Bộ Xây dựng rà soát tổng tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội, phấn đấu hoàn thành, bàn giao công trình trước kỳ họp thứ 2 của Quốc hội năm 2014.

 

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng phải tăng cường kiểm tra chất lượng và quản lý chất lượng thi công công trình Nhà Quốc hội theo đúng quy định hiện hành về quản lý chất lượng công trình xây dựng, đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, đặc biệt là chất lượng công tác hoàn thiện.

 

Đồng thời, Bộ Xây dựng phải chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) và các nhà thầu tập trung đủ nhân lực, thiết bị phục vụ thi công; thường xuyên kiểm tra công tác an toàn lao động và phòng chống cháy nổ. Bộ Xây dựng được giao làm chủ đầu tư xây dựng tuyến đường cảnh quan phía Bắc và phía Đông tiếp giáp công trình Nhà Quốc hội.

 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng đồng ý để Bộ Xây dựng thực hiện gói thầu TV-08 “Kiểm định chất lượng vật liệu, chất lượng công trình” theo trình tự rút gọn để lựa chọn nhà thầu ký hợp đồng đảm bảo tiến độ; đồng ý để Bộ Xây dựng quyết định Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ Thiết bị và Kiểm định xây dựng – CONINCO được thực hiện giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị;…

 

Theo Bộ Xây dựng, đến hết ngày 31/12/2012, dự án Đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội giải ngân đạt 1.014 tỷ đồng, bằng 77% kế hoạch năm. 

Nguyệt Minh

ngocthanh