Phân công chỉ đạo thực hiện dự án tại Lai Châu

Để các dự án trên địa bàn tỉnh Lai Châu được tổ chức triển khai bảo đảm tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư,

Để các dự án trên địa bàn tỉnh Lai Châu được tổ chức triển khai bảo đảm tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu cho biết, UBND tỉnh này đã ban hành Công văn số 01/TB-UBND về việc phân công chỉ đạo thực hiện dự án.

 

Theo đó, UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu ông Vương Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư và các cơ quan có liên quan triển khai, thực hiện dự án Bố trí sắp xếp dân cư bản Nậm Vản Mông, xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn.

 

Ông Lê Trọng Quảng, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư và các cơ quan có liên quan triển khai, thực hiện dự án Kè chống sạt lở bờ suối Nậm So, khu vực xã Mường So, huyện Phong Thổ.

 BK

ngocthanh