Phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) vừa có công văn gửi các cơ quan, địa phương và đơn vị có liên quan về việc phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị sớm hoàn thiện thủ tục đầu tư những dự án dự kiến bố trí kế hoạch vốn đầu tư ngân sách trung ương năm 2020. Ảnh: Lê Tiên
Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị sớm hoàn thiện thủ tục đầu tư những dự án dự kiến bố trí kế hoạch vốn đầu tư ngân sách trung ương năm 2020. Ảnh: Lê Tiên

Theo đó, Bộ KH&ĐT thông báo về dự kiến kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố; Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội và Tập đoàn Điện lực.

Công văn cũng nêu rõ danh mục dự án dự kiến sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và khoản 10.000 tỷ đồng từ việc điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia đã báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tổng số vốn dự kiến bố trí cho các dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2020 để thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định tại Nghị quyết số 84/2019/QH14 của Quốc hội.

Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020 theo các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020, dự kiến danh mục dự án và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 theo đúng tiến độ.

Đối với những dự án dự kiến bố trí kế hoạch vốn đầu tư ngân sách trung ương năm 2020, cần sớm hoàn thiện thủ tục đầu tư, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trình cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, làm cơ sở bố trí vốn kế hoạch năm 2020.

Xuân Yến