Phải thiết thực hơn trong hành động phòng, chống tham nhũng

Nhiều chuyên gia cho rằng công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) của chúng ta hiện nay nói nhiều hơn hành động, hiệu quả còn rất hạn chế. Phóng viên Báo Đấu thầu đã phỏng vấn ông Huỳnh Phong Tranh - Tổng Thanh tra Chính phủ về vấn đề này.

Nhiều chuyên gia cho rằng công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) của chúng ta hiện nay nói nhiều hơn hành động, hiệu quả còn rất hạn chế. Phóng viên Báo Đấu thầu đã phỏng vấn ông Huỳnh Phong Tranh - Tổng Thanh tra Chính phủ về vấn đề này.

 

Phóng viên (PV): Trong cuộc Đối thoại phòng, chống tham nhũng lần thứ 11 do Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phối hợp với Đại sứ quán Anh và Bộ Phát triển quốc tế Vương quốc Anh tổ chức vừa qua, có ý kiến cho rằng chúng ta vẫn chưa thực sự hành động trong phòng, chống tham nhũng. Ông đánh giá thế nào về ý kiến này?

 

IMG

Ông Huỳnh Phong Tranh

Tổng Thanh tra Chính phủ

Ông Huỳnh Phong Tranh: Chúng tôi rất chia sẻ ý kiến của một số đại biểu trong cuộc Đối thoại phòng, chống tham nhũng vừa qua. Có thể nói, chủ trương và quyết tâm của Đảng, Nhà nước về công tác PCTN là rất cao như việc Quốc hội đã thông qua Luật PCTN (sửa đổi). Các Luật Đấu thầu, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo... và Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đã đề cập các giải pháp PCTN. Phần lớn các giải pháp có hiệu quả nhưng cũng có một vài giải pháp chưa sâu, thực hiện chưa đến nơi đến chốn và chưa triệt để.

 

PV: Chính phủ đánh giá rất cao ý kiến đóng góp của một số đối tác quốc tế, trong đó họ lưu ý đến việc cần hành động hơn là lời nói. Vậy thời gian tới chúng ta sẽ làm gì để tạo lòng tin trong nhân dân về công tác PCTN? 

 

Ông Huỳnh Phong Tranh: Tham nhũng là “căn bệnh” diễn ra trên toàn cầu và công tác PCTN là khó khăn. Thời gian qua, chúng ta đã có một số giải pháp nhưng theo tôi đánh giá là chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Trên cơ sở các cuộc đối thoại, trong thời gian tới chúng tôi sẽ có các giải pháp cho việc PCTN mang lại hiệu quả hơn. Theo đó, giải pháp quan trọng là bổ sung văn bản quy phạm pháp luật và triển khai thực hiện đến nơi đến chốn. Tăng cường chức năng giám sát của toàn dân, của Mặt trận Tổ quốc, của các đoàn thể và các cơ quan báo chí.

 

PV: Chúng ta đã có các quy định khuyến khích người dân tham gia vào công cuộc PCTN, tuy nhiên trên thực tế việc bảo vệ người tố cáo tham nhũng chưa đạt hiệu quả cao. Thời gian tới chúng ta có biện pháp gì để bảo vệ người tố cáo tham nhũng?

 

Ông Huỳnh Phong Tranh: Chúng ta đã có Luật Tố cáo, bảo vệ người tố cáo nói chung, trong đó có bảo vệ người tố cáo chống tham nhũng. Tôi thừa nhận rằng việc bảo vệ người tố cáo chưa được thực hiện đầy đủ theo quy định, người tố cáo chưa được an toàn. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục cải thiện, đặc biệt là phát huy vai trò toàn dân trong công tác PCTN, đặc biệt là những người mạnh dạn đấu tranh tố cáo tham nhũng để cơ quan chức năng có được những cơ sở để thanh tra, kiểm tra, xử lý tham nhũng. 

 

PV: Xin cảm ơn ông!

Quang Vinh - Bích Khánh (thực hiện)

 

trungnam