Phải hoàn thành cổ phần hóa tất cả các tổng công ty

Đây là mục tiêu Bộ Xây dựng đặt ra cho các tổng công ty trực thuộc Bộ thực hiện trong năm 2015. Cùng với nhiệm vụ cổ phần hóa (CPH), Đề án Tái cơ cấu ngành xây dựng cũng sẽ được Bộ triển khai thực hiện trong năm 2015, ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đây là mục tiêu Bộ Xây dựng đặt ra cho các tổng công ty trực thuộc Bộ thực hiện trong năm 2015. Cùng với nhiệm vụ cổ phần hóa (CPH), Đề án Tái cơ cấu ngành xây dựng cũng sẽ được Bộ triển khai thực hiện trong năm 2015, ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 

Bộ Xây dựng cho biết, trong năm 2014, Bộ đã quyết liệt triển khai đồng loạt việc CPH toàn bộ các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) còn lại và thực hiện Đề án Tái cơ cấu DNNN đã được phê duyệt, trọng tâm là công tác thoái vốn. 

IMG

IDICO là 1 trong 3 tổng công ty trực thuộc Bộ Xây dựng đang xử lý tài chính trước khi xác định giá trị doanh nghiệp để thực hiện cổ phần hóa

 Ảnh: Nhã Chi

 

Tính đến thời điểm này, theo Bộ Xây dựng, phần lớn các doanh nghiệp trực thuộc Bộ đã thực hiện CPH theo đúng tiến độ đã được phê duyệt và tích cực triển khai thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, từng bước lành mạnh hóa tình hình tài chính, cơ cấu lại và nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ. Kết quả cụ thể là, kết thúc năm 2014, đã hoàn thành CPH 4 công ty mẹ là các tổng công ty trực thuộc Bộ (gồm Viglacera, Viwaseen, Xây dựng Hà Nội, Xây dựng Bạch Đằng) và 2 công ty con thuộc Tổng công ty VNCC. Hiện 19 doanh nghiệp trực thuộc Bộ cũng đang tiến hành thực hiện CPH, trong đó có 9 công ty mẹ và 10 công ty con. Tính đến thời điểm này, phần lớn các tổng công ty đã hoàn thành các thủ tục pháp lý để tiến hành các bước CPH như: thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo CPH tổng công ty; phê duyệt kế hoạch CPH; lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp; tư vấn xây dựng phương án CPH; phê duyệt dự toán chi phí CPH các tổng công ty. 

 

Theo Bộ Xây dựng, hiện trong 9 tổng công ty đang thực hiện CPH, đã có 4 tổng công ty (FICO, CC1, COMA, LILAMA) hoàn thành thẩm định giá trị doanh nghiệp, 2 tổng công ty là (Sông Đà, VICEM) đang thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp và 3 tổng công ty (VNCC, HUD, IDICO) đang xử lý tài chính trước khi xác định giá trị doanh nghiệp. 

 

Về việc thực hiện Đề án Tái cơ cấu doanh nghiệp, Bộ Xây dựng cho biết, thời gian tới sẽ tập trung đẩy mạnh triển khai các Đề án Tái cơ cấu doanh nghiệp đã được phê duyệt, trong đó trọng tâm là công tác thoái vốn. Tính đến thời điểm này, theo thống kê, các tổng công ty thuộc Bộ Xây dựng đã thực hiện thoái vốn tại 54 danh mục thoái vốn với giá trị 2.376,79 tỷ đồng (đạt 47,1% kế hoạch thoái vốn), trong đó đã thoái vốn thành công tại 36 danh mục với tổng giá trị 1.027,5 tỷ đồng, đang tiếp tục thoái vốn tại 18 danh mục với tổng giá trị 1.349,24 tỷ đồng.

 

Theo kế hoạch năm 2015, Bộ Xây dựng sẽ tổ chức thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành xây dựng sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, tiếp tục thực hiện CPH các tổng công ty thuộc Bộ theo kế hoạch. Cụ thể, trong trong quý I/2015, thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đối với 1 tổng công ty (LICOGI); quý II/2015 IPO cổ phần của 4 tổng công ty (FICO, CC1, COMA và LILAMA); quý IV/2015 IPO cổ phần của 5 tổng công ty còn lại (VNCC, HUD, IDICO, Sông Đà, VICEM). Dự kiến, kết thúc năm 2015, Bộ sẽ hoàn thành CPH tất cả các tổng công ty trực thuộc.

 

Bộ Xây dựng cũng cho biết, năm 2015, Bộ cũng sẽ hoàn thành kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước theo Đề án Tái cơ cấu doanh nghiệp giai đoạn 2011-2015. Theo đó, năm 2015, các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện thoái vốn, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch thoái vốn đầu tư ra ngoài ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính; tiếp tục rà soát, bổ sung những doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ để xây dựng lộ trình thoái vốn. 

 

Bên cạnh đó, năm 2015, Bộ cũng sẽ tiếp tục thực hiện tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp; rà soát, bổ sung và hoàn thiện hệ thống nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ; xây dựng chiến lược phát triển, tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất và hiệu quả lao động.

Q.M

ngocthanh