Ông Cao Đức Phát làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo đàm phán TPP của Bộ NN&PTNT

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa ra Quyết định số 448/QĐ-BNN-TCCB thành lập Ban Chỉ đạo đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa ra Quyết định số 448/QĐ-BNN-TCCB thành lập Ban Chỉ đạo đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP). Ban có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án, đề án đàm phán về những nội dung trong khuôn khổ TPP thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ NN&PTNT.

 

Ban Chỉ đạo sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ hoặc đề nghị Bộ Công thương tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt các đề án, phương án đàm phán Hiệp định TPP. 

 

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo sẽ tham gia cho ý kiến về báo cáo kết quả đàm phán Hiệp định TPP; kiến nghị với Đoàn đàm phán Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định các nội dung có liên quan đến lĩnh vực NN&PTNT, vượt thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng. 

 

Theo Quyết định, Ban Chỉ đạo do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát làm Trưởng ban và Thứ trưởng Vũ Văn Tám làm Phó ban.

Trần Tuyết

ngocthanh