Ninh Thuận đầu tư hơn 1.388 tỷ đồng để phát triển du lịch

Với mục tiêu đưa du lịch trở thành trụ cột trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, UBND tỉnh Ninh Thuận vừa công bố Đề án xây dựng và phát triển các điểm du lịch đặc trưng của Tỉnh đến năm 2015

Với mục tiêu đưa du lịch trở thành trụ cột trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, UBND tỉnh Ninh Thuận vừa công bố Đề án xây dựng và phát triển các điểm du lịch đặc trưng của Tỉnh đến năm 2015, gồm: làng nghề truyền thống gốm Bàu Trúc, dệt Mỹ Nghiệp, tháp Po Klongarai, vườn nho Thái An, vịnh Vĩnh Hy. 

 

Theo đó, ngành du lịch phấn đấu đến năm 2015 chiếm 8% GDP của Tỉnh và đạt mức tăng trưởng bình quân 19%/ năm, cụ thể đạt từ 1,3 - 1,4 triệu lượt khách/năm, tăng gấp 2 - 2,5 lần so với năm 2010; giải quyết 5% lao động toàn Tỉnh.

 

Để thực hiện mục tiêu trên, UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, trong thời gian tới Tỉnh tiếp tục tăng cường và thu hút đầu tư trong và ngoài nước để phát triển hạ tầng giao thông tuyến ven biển Bình Tiên - Vĩnh Hy - Ninh Chữ; Tăng nguồn lực đầu tư đúng mức cho các sản phẩm đặc thù có lợi thế của Tỉnh như dệt thổ cẩm, gốm Bàu Trúc, các sản phẩm từ nho… 

 

Tổng số vốn để thực hiện Đề án trên là 1.388,15 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước là 388,15 tỷ đồng, vốn đầu tư ngoài ngân sách khoảng 1.000 tỷ đồng, chủ yếu là các dự án đầu tư du lịch ven biển từ Bình Tiên đến Vĩnh Hy. 

Nguyên Minh

 

trungnam