Những kiểu nhà giữ xe thông minh đang được đề xuất ở TP HCM

Nhiều nhà đầu tư đang đề xuất các phương án giữ xe thông minh sẽ xây dựng ở Công trường Lam Sơn, công viên Tao Đàn, Lê Văn Tám.