Nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng đất và đầu tư xây dựng

Thanh tra Chính phủ (TTCP) cho biết, trong năm 2013, kết quả thanh tra trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai của 53 Bộ, ngành địa phương thông qua 659 cuộc thanh tra cho thấy, công tác quản lý đất đai còn buông lỏng để xẩy ra nhiều thiếu sót, vi phạm...

Thanh tra Chính phủ (TTCP) cho biết, trong năm 2013, kết quả thanh tra trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai của 53 Bộ, ngành địa phương thông qua 659 cuộc thanh tra cho thấy, công tác quản lý đất đai còn buông lỏng để xẩy ra nhiều thiếu sót, vi phạm như: quy hoạch sử dụng đất thiếu tính khả thi, không đồng bộ; việc giao, cho thuê đất không đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục; lấn chiếm đất công để sử dụng; chuyển nhượng trái phép; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất không đúng quy định… Đã phát hiện vi phạm 122 tỷ đồng, 4.519 ha đất; kiến nghị thu hồi 58 tỷ đồng, 3.653 ha đất, kiến nghị xử lý khác 23 tỷ đồng, 416 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 126 tập thể, 332 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 44 vụ.

IMG

Ảnh minh họa: LTT

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, trong năm 2013 có 59 Bộ, ngành, địa phương tiến hành 1.181 cuộc thanh tra. Các dạng thiếu sót, vi phạm được phát hiện qua thanh tra chủ yếu là không thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục, thi công sai thiết kế, nghiệm thu, thanh quyết toán không đúng thực tế thi công... Đã phát hiện vi phạm 437 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 177 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 216 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 323 tập thể, 454 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 3 vụ việc, 3 cá nhân.

 

Từ các kết quả thanh tra, TTCP nhấn mạnh, toàn ngành đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiều kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra. Trong đó, TTCP đã thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thanh tra các Bộ, ngành, địa phương cũng tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 3.970 kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra. 

Bích Khánh

ngocthanh