Nhiều sai phạm trong quản lý đầu tư và sử dụng đất tại Hà Tĩnh

Tại Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất đai đối với một số dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh,

Tại Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất đai đối với một số dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã chỉ ra hàng loạt sai phạm, khuyết điểm trong quản lý đầu tư dự án và quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn 2004 - 2011.

IMG

Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng cấp Giấy chứng nhận đầu tư với thời hạn 70 năm cho Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa khi chưa được Chính phủ đồng ý là vi phạm Điều 52 của Luật Đầu tư 2005

 Ảnh: Minh Tuấn

Gần 50% gói thầu bị chậm tiến độ

Kết quả thanh tra cho thấy, rất nhiều gói thầu trên địa bàn Hà Tĩnh bị chậm tiến độ (557/1.120 gói thầu, chiếm gần 50% số lượng các gói thầu). Đáng chú ý là có tới 60% gói thầu trong số 405 gói thầu thực hiện đấu thầu hạn chế và gần 35% gói thầu trong số 252 gói thầu thực hiện chỉ định thầu bị chậm tiến độ. Ngoài một số nguyên nhân khách quan như thời tiết bất thường, thực hiện chủ trương cắt giảm đầu tư công thì nguyên nhân chủ quan cần được lưu ý là chậm giải phóng mặt bằng, năng lực của nhà thầu yếu từ tài chính đến tổ chức thi công. Một số gói thầu do điều kiện địa chất thi công khó khăn, bất lợi nhưng không được chỉ ra từ khâu khảo sát và khi lập phương án, tiến độ thi công, dẫn đến việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu không sát thực tế. Một số chủ đầu tư và ban quản lý dự án trên địa bàn Hà Tĩnh đã buông lỏng công tác quản lý tiến độ xây dựng; cá biệt, có nhà thầu không tập trung nhân lực, máy móc thiết bị để thi công khi điều kiện thời tiết thuận lợi, dẫn tới chậm đưa công trình vào sử dụng, làm giảm hiệu quả vốn đầu tư. Việc chỉ định thầu, đấu thầu hạn chế vi phạm quy định đã không lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực tài chính và năng lực thực tiễn để đảm bảo tiến độ đặt ra, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện gói thầu, tăng giá trị quyết toán, lãng phí ngân sách nhà nước. 

 

TTCP khẳng định, để xảy ra những sai phạm nêu trên, trách nhiệm thuộc về thủ trưởng cơ quan thu hồi đất, giải phóng mặt bằng xây dựng, tái định cư, người phê duyệt kế hoạch đấu thầu, người quyết định nhà thầu trúng thầu, chủ đầu tư và ban quản lý dự án đầu tư, nhà thầu xây lắp gói thầu chậm tiến độ.

 

TTCP cũng cho biết, việc giao nhận thầu thi công xây lắp bằng hình thức đấu thầu hạn chế hoặc chỉ định thầu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh chiếm tỷ lệ cao, vi phạm quy định tại Điều 19, Điều 20 của Luật Đấu thầu 2005 và Điều 100, Điều 101 của Luật Xây dựng 2003. Nhiều gói thầu thực hiện đấu thầu rộng rãi trên địa bàn Tỉnh có tỷ lệ giảm giá thấp, bộc lộ nhiều hạn chế trong việc tổ chức đấu thầu, dẫn đến thiếu tính cạnh tranh và tính minh bạch trong lựa chọn nhà thầu. Trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng nêu trên thuộc về thủ trưởng cơ quan lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc ký các văn bản cho phép đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu không đúng quy định của pháp luật.

 

Sai phạm hơn 493 tỷ đồng

TTCP cho biết, khi quyết định đầu tư tại một số dự án, UBND tỉnh Hà Tĩnh không xem xét kỹ khả năng thu xếp nguồn vốn và khả năng cấp vốn theo tiến độ, dẫn đến tình trạng đầu tư dàn trải, kéo dài, hiệu quả đầu tư thấp. Việc bố trí vốn theo kế hoạch đạt thấp so với tổng mức đầu tư được duyệt, một số dự án đã triển khai đầu tư nhưng thiếu vốn.

 

TTCP cũng nêu rõ, việc Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng cấp Giấy chứng nhận đầu tư với thời hạn 70 năm cho nhà đầu tư Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa khi chưa được Chính phủ đồng ý là vi phạm Điều 52 của Luật Đầu tư 2005. Để xảy ra sai phạm này, trách nhiệm thuộc về Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng…

 

Bên cạnh những sai phạm về quản lý đầu tư xây dựng, TTCP cũng chỉ rõ những sai phạm của tỉnh Hà Tĩnh trong quản lý, sử dụng đất đai. Trong đó có dấu hiệu buông lỏng quản lý trong thời gian dài ở một số huyện về quản lý đất đai nói chung, đất lâm nghiệp nói riêng. Công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng ở huyện Kỳ Anh có một số khuyết điểm lớn, gây nguy cơ khiếu kiện cao. Tỉnh Hà Tĩnh cũng cấp 30 giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng nằm ngoài quy hoạch, cấp 15 giấy phép khai thác khoáng sản trong Khu kinh tế Vũng Áng không đúng quy hoạch. Qua thanh tra, TTCP phát hiện vi phạm về tài chính trong đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất đai lên tới trên 493 tỷ đồng. 

 

Dựa trên kết quả thanh tra, TTCP kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phải chấn chỉnh nhiều vấn đề, trong đó phải chấn chỉnh công tác giao, nhận thầu, thực hiện đúng các quy định của Luật Đấu thầu, hạn chế tối đa việc chỉ định thầu, đấu thầu hạn chế đối với các gói thầu không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; tăng cường các biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu quả trong quản lý tiến độ, quản lý giá thành, quản lý chất lượng; kiên quyết khắc phục tình trạng chậm trễ trong giải phóng mặt bằng… Đặc biệt, Tổng TTCP đã báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phải kiểm điểm nghiêm các tập thể, cá nhân sai phạm, xử lý sai phạm đúng người, đúng lỗi, trường hợp có dấu hiệu vụ lợi cá nhân phải chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự. 

Bích Thảo

ngocthanh