Nhiều hạn chế trong đấu thầu tại các dự án vệ sinh môi trường nông thôn

Ngày 20/1 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị Báo cáo dựa trên kết quả thực hiện (báo cáo đầu ra) của Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Ngày 20/1 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị Báo cáo dựa trên kết quả thực hiện (báo cáo đầu ra) của Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thực hiện ở 8 tỉnh, thành phố miền Bắc là: Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nam và Thanh Hóa. Đánh giá chung tại Hội nghị, Bộ NN&PTNT cho biết, có 4 tỉnh đạt kết quả thực hiện đầu ra còn thấp.

 

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng cho biết, tổng số vốn Ngân hàng Thế giới (WB) hỗ trợ cho Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên toàn quốc là 350 triệu USD. Hiện nhiều địa phương trong cả nước đã hoàn thành việc phê duyệt Chương trình. Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện Chương trình, Bộ NN&PTNT cho biết, công tác đấu thầu tại một số dự án thuộc Chương trình còn nhiều hạn chế và chưa đáp ứng được yêu cầu. 

IMG

Hội nghị Báo cáo dựa trên kết quả thực hiện của Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, tổ chức ngày 20/1, tại Hà Nội

Để đảm bảo nguồn vốn cho các dự án, tại hội nghị, một số ý kiến cho rằng, bên cạnh nguồn vốn vay, các địa phương cần có chính sách xã hội hóa đầu tư để xây dựng nguồn lực về vốn. Bên cạnh đó, cần tăng cường giải ngân nguồn vốn năm 2014, bởi theo báo cáo, tại một số địa phương, trong cả năm 2014 mới giải ngân được 70% kế hoạch yêu cầu. Thậm chí, theo đại diện Trung tâm quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, một số địa phương mới chỉ đạt kết quả giải ngân là 10%, do đó các địa phương cần phải rà soát lại để tăng hiệu quả công tác giải ngân các dự án của Chương trình trong thời gian tới.

 

Cũng tại Hội nghị, đại diện Thanh tra Bộ NN&PTNT cho biết, qua kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy, một số tỉnh, thành phố cần khắc phục tiến độ chậm của dự án như: Hà Nội, Hưng Yên, Quảng Ninh và Vĩnh Phúc. Bên cạnh đó, đại diện Thanh tra Bộ NN&PTNT cũng nhấn mạnh, cần phải rà soát lại công tác quản lý nhà nước về đấu thầu tại 8 tỉnh, thành phố nêu trên để đảm bảo tính công khai, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu; tăng cường minh bạch trong thanh quyết toán để ngăn ngừa tham nhũng. 

Tin và ảnh: Ngô Trần 

ngocthanh