Nhiều dự án đầu tư của tập đoàn, tổng công ty không hiệu quả

Đây là thông tin trong Báo cáo của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tại Hội nghị Chính phủ với các tập đoàn, tổng công ty (TĐ, TCT) nhà nước sáng ngày 16/1, tại Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì.

Đây là thông tin trong Báo cáo của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tại Hội nghị Chính phủ với các tập đoàn, tổng công ty (TĐ, TCT) nhà nước sáng ngày 16/1, tại Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì.

IMG

                                                                                                  Ảnh: Lê Tiên

Các TĐ, TCT nhà nước nợ 1,3 triệu tỷ đồng

 

Tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ cho biết, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, các TĐ, TCT nhà nước đã có nhiều cố gắng duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động… Tổng doanh thu của TĐ, TCT nhà nước năm 2012 đạt trên 1,6 triệu tỷ đồng, bằng 92% so với kế hoạch năm, tăng 2% so với thực hiện năm 2011.

 

Tuy nhiên, Báo cáo cũng chỉ ra, năm qua lỗ phát sinh của các TĐ, TCT nhà nước khoảng 2.253 tỷ đồng, trong đó có một số TĐ, TCT năm 2011 lỗ, năm 2012 tiếp tục lỗ. 

 

Riêng về nợ phải trả của các đơn vị này là 1,3 triệu tỷ đồng, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu bình quân là 1,82 lần (năm 2011 là 1,77 lần). Tổng tài sản/tổng nợ phải trả là 1,6 lần. Do vậy, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp cho rằng, nhìn tổng thể, hệ số số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của các TĐ, TCT vẫn nằm trong giới hạn kiểm soát. Mặc dù vậy, xét một cách riêng rẽ, tại một số TĐ, TCT thì tỷ lệ này đã vượt giới hạn cho phép, cá biệt có đơn vị rất cao.

 

Nợ nước ngoài của các TĐ, TCT mẹ là 158.865 tỷ đồng, bằng 25,1% tổng nợ phải trả, tăng 11% so với năm 2011. Một số đơn vị có nợ nước ngoài lớn như: công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam, công ty mẹ - TCT Hàng không Việt Nam, công ty mẹ - TCT Phát triển đường cao tốc Việt Nam.

 

Bên cạnh đó, tình trạng lãng phí và ý thức thực hành tiết kiệm tại một số đơn vị chưa được khắc phục nhiều; quản trị DN chưa có nhiều đổi mới, cơ cấu quản lý tại một số TĐ, TCT và các đơn vị thành viên còn cồng kềnh, chi phí quản lý cao.

 

Vốn đầu tư thực hiện thấp

 

Đề cập về tình hình thực hiện công tác đầu tư tại các TĐ, TCT nhà nước năm 2012, Báo cáo về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2013 của các TĐ, TCT nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, kết quả đầu tư của các đơn vị này chưa đạt kế hoạch đề ra và suy giảm so với năm 2011. Qua báo cáo của 78 TĐ, TCT nhà nước, năm 2012, tổng vốn đầu tư thực hiện đạt 382.754 tỷ đồng. Trong số 39 DN có báo cáo về tỷ lệ thực hiện vốn đầu tư năm 2012, có tới 70% DN chưa hoàn thành kế hoạch đầu tư đề ra.

 

Báo cáo cũng cho biết, một số TĐ, TCT có số thực hiện thấp hơn so với kế hoạch là Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam đạt 57%, Tổng công ty CP Xây dựng công nghiệp Việt Nam đạt 41,57%, Tập đoàn Dệt may Việt Nam đạt 44,58%, Tổng công ty Mía đường I đạt 7,11%…

 

Xét riêng khối 8 TĐ nhà nước, tổng vốn đầu tư thực hiện năm 2012 đạt 231.541 tỷ đồng, chiếm 60,5% tổng vốn đầu tư  thực hiện của các TĐ, TCT nhà nước. Tập đoàn Dệt may Việt Nam có mức vốn đầu tư thực hiện thấp nhất.

 

Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu trong năm 2013

 

Năm 2012 là năm đầu tiên triển khai chương trình tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó có tái cơ cấu các TĐ, TCT nhà nước. Báo cáo của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp cho thấy, trong năm 2012 đã sắp xếp được 21 DN, trong đó cổ phần hóa 13 DN (có 3 TCT), sáp nhập 5 DN và chuyển thành công ty TNHH một thành viên 3 DN…

IMG

Nhiều TĐ, TCT đã thực hiện việc chấn chỉnh đầu tư ra ngoài lĩnh vực kinh doanh chính bằng biện pháp chủ yếu là thoái vốn đầu tư, chuyển nhượng vốn đầu tư, đặc biệt là tại lĩnh vực ngân hàng, bất động sản, bảo hiểm…

 

Theo dự báo, tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, áp lực lạm phát và bất ổn kinh tế vĩ mô còn lớn. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, các TĐ, TCT nhà nước phải tập trung thực hiện các biện pháp cụ thể theo Nghị quyết 01/NQ-CP về những giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách năm 2013 và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phù hợp; Đẩy mạnh tiến độ các dự án đang thi công…

Trung Hiếu

trungnam