Nhiều chủ đầu tư dự án thủy điện không trồng bù diện tích rừng đã lấy

Tại phiên họp Quốc hội vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng cho biết, nhiều dự án thủy điện đã sử dụng diện tích rừng khá lớn để làm hồ chứa nước cho các tổ máy vận hành.

Tại phiên họp Quốc hội vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng cho biết, nhiều dự án thủy điện đã sử dụng diện tích rừng khá lớn để làm hồ chứa nước cho các tổ máy vận hành. 

 

Theo quy định, dự án thủy điện lấy bao nhiêu đất rừng phải trồng bù lại chừng đó. Tuy nhiên trên thực tế việc thực hiện còn rất hạn chế. 

 

Theo ông Vũ Huy Hoàng, có 2 nguyên nhân của việc này, thứ nhất là do một số chủ đầu tư chưa nghiêm túc thực hiện quy định, thứ hai là do không đủ quỹ đất để các chủ đầu tư trồng rừng hoặc phối hợp với địa phương trồng rừng bù. 

 

Ông Vũ Huy Hoàng cho biết, vừa qua Bộ Công thương đã kiến nghị với Chính phủ áp dụng cơ chế ở những địa bàn có dự án thủy điện triển khai nhưng không có quỹ đất để trồng rừng có thể tìm quỹ đất khác thay thế, cũng ở trên địa phương đó nhưng nằm ở địa bàn khác.

 

Bên cạnh đó, nếu như quỹ đất trồng rừng tập trung không có thì có thể giao kinh phí trồng rừng bổ sung đó cho địa phương để phân bổ trồng rừng phân tán, bù lại diện tích đất rừng đã bị mất.

 

Ông Vũ Huy Hoàng cũng hứa với các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII rằng sẽ báo cáo cụ thể hơn tại kỳ họp thứ 6 về vấn đề thủy điện và vấn đề trồng bù diện tích rừng bị mất. 

Q.V

ngocthanh